Kontakt

Kontakt

 

PRODIMO

Francouzská 94/284
101 00 - Praha 10

Tel.: +420 271 740 860
Fax: +420 271 740 861

Mobil: +420 774 774 677

prodimo@prodimo.cz
www.prodimo.cz

Účetnictví

 • Vedení účetnictví v podvojných zápisech v souladu s platnými právními předpisy ČR
 • Zpracování účetních předpisů podle potřeb Vaší společnosti s ohledem na platné právní předpisy
 • Záznamy daňové povinnosti u plátců DPH včetně zpracování a podání daňového přiznání
 • Zpracování účetních výkazů
 • Výpočty daňových povinností, odvodů daní a pojistného, kalendář odvodů daní a pojistného
 • Statistické výkazy pro potřebu společnosti i pro statistický úřad
 • Zpracování přechodu z daňové evidence na účetnictví
 • Roční uzávěrka včetně výkazů, zpracování daňového přiznání a příslušných příloh
 • Rekonstrukce účetnictví

Daňová evidence

 • Účetní agenda pro klienty, kteří splňují podmínky pro vedení daňové evidence
 • Evidence závazků a pohledávek
 • Záznamy daňové povinnosti u plátců DPH včetně zpracování a podání daňového přiznání
 • Účetní závěrka a zhotovení daňového přiznání
 • Vyplnění přehledu na SSZ a ZP, výpočet záloh na pojištění
 • Účetní a daňové poradenství
 • Zpracování případného přechodu z daňové evidence na účetnictví (přechod z daňové evidence na podvojné)
 • Rekonstrukce daňové evidence

Účetní poradenství

 • Pokud Vaše společnost má zaměstnance v oblasti mzdového a finančního účetnictví, nabízíme tzv. účetní dohled – supervizi účetnictví (kontrolu správnosti zaúčtování včetně kontroly dopadu zaúčtování na daňové přiznání)
 • Případnou pomoc nabízíme samozřejmě i při kontrole účetní společnosti, jejichž služby Vaše společnost využívá.
 • Poradenství při zaúčtování složitých účetních případů včetně analýzy dopadu na daňové přiznání (započtení závazků a pohledávek, odkoupení společnosti aj.)
 • Kontrola účetnictví před účetní uzávěrkou
 • Kontrola účetnictví před daňovou kontrolou

Zveřejnění účetní závěrky

 • Pro klienty připravíme zákonem předepsané zveřejnění účetní závěrky. Účetní jednotky které jsou zapsány v obchodním rejstříku mají za povinnost zveřejnit svoji účetní závěrku uložením do Sbírky listin obchodního rejstříku vedené u příslušného rejstříkového soudu. Pokud tuto povinnost účetní jednotka nesplní, může být tato okolnost za určitých okolností považována za trestný čin, podle §125 odst. 2 trestního zákona s možným trestem odnětí svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem

Vnitřní směrnice

 • Nabízíme pomoc při sestavení vnitřních účetních předpisů, které budou přesně vyhovovat specifikaci vaší společnosti (způsob oceňování dlouhodobého majetku, hranice evidence pro evidenci dlouhodobého majetku, použití kurzů pro účtování v cizích měnách apod.).
 • Tyto směrnice vyžadují pracovníci finančního úřadu při kontrole Vaší účetní jednotky. Jejich dodržování Vám pomůže nejen při chodu Vaší společnosti, ale ušetří Vás případné nedorozumění s finančním úřadem.
 • Našim zákazníkům nabízíme výrazné slevy při sestavování účetních směrnic!

 
Společnost PRODIMO s.r.o. působí na našem trhu v oblasti účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví, ekonomického a finančního poradenství od roku 2005. Nabízí svým klientům spektrum kvalitních služeb, které ocení jak drobný živnostník, tak dynamická společnost…
tvorba www stránek emocio