Ceník účetních služeb

VŠECHNY uvedené ceny jsou SMLUVNÍ a ORIENTAČNÍ. Záleží jen na vzájemné dohodě. Ceny jsou uvedeny bez DPH!

CENÍK - fyzické osoby

Daňová evidence
Zaúčtování účetního případu: 25 Kč
nebo hodinově: 2.000 Kč
DPH měsíční / DPH čtvrtletní: 1.000 Kč / 1.500 Kč
Kontrolní hlášení DPH: 500 Kč
Daňové přiznání FO: 2.000 Kč až 5.000 Kč
Ostatní daňová přiznání a vyúčtování: 1.000 Kč až 5.000 Kč
Roční výkaz pro OSSZ: 800 Kč
Roční výkaz pro ZP: 800 Kč
DPFO + PSSZ + ZP komplet za 2022 3.000 Kč včetně DPH

Vedení účetnictví
Zaúčtování účetního případu: 25 Kč
nebo hodinově: 2.500 Kč
DPH měsíční / DPH čtvrtletní: 1.000 Kč / 2.000 Kč
Kontrolní hlášení DPH: 500 Kč
Daňové přiznání FO: 2.000 Kč až 5.000 Kč
Ostatní daňová přiznání a vyúčtování: 1.000 Kč až 5.000 Kč
Roční výkaz pro OSSZ: 800 Kč
Roční výkaz pro ZP: 800 Kč
DPFO + PSSZ + ZP komplet za 2022 3.000 Kč bez DPH

 

CENÍK - právnické osoby

Vedení účetnictví  
Zaúčtování účetního případu: 25 Kč
nebo hodinově: 3.000 Kč
DPH měsíční / DPH kvartální: 1.000 Kč
Kontrolní hlášení DPH: 800 Kč
Daňové přiznání PO: 5.000 Kč až 8.000 Kč
(cena je stanovena vždy dohodou. V ceně jsou zahrnuty povinné účetní přílohy)
Ostatní daňová přiznání: 1.000 Kč až 8.000 Kč
(záleží na rozsahu zpracování daňového přiznání)
Mimořádná účetní závěrka: 5.000 Kč až 8.000 Kč

 

CENÍK - neziskovky

Vedení účetnictví
Zaúčtování účetního případu: 25 Kč
nebo hodinově:

2.000 Kč

Přiznání DPH měsíční / kvartální: 1.000 Kč / 2.000 Kč
Kontrolní hlášení DPH:  800 Kč
Daňové přiznání PO: 3.000 Kč - 8.000 Kč
(daňové přiznání včetně povinných účetních příloh)
Ostatní daňová přiznání: 1.000 Kč až 8.000 Kč
  (záleží na složitosti DP)

 

CENÍK - mzdové účetnictví

Měsíční paušál za zaměstnance HPP / DPČ: 320 Kč / zaměstnance
(výpočet sociálního a zdravotního pojištění včetně měsíčních hlášení pro příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovny, daňové odvody, vedení mzdových listů, běžná potvrzení na žádost zaměstnance)
Měsíční paušál za zaměstnance DPP: 120 Kč / zaměstnanec
Ostatní mimo mzdu jdoucí výpočty: v ceně
Vstupní dokumentace: v ceně
Výstupní dokumentace: v ceně
Roční daňová vyúčtování: 1.500 Kč až 3.000 Kč / vyúčtování (přiznání)
(daň ze závislé činnosti a FP vč. příloh, daň zvláštní sazbou vč. příloh)
Kontrola na OSSZ, ZP, FÚ: 1.500 Kč - 3.000 Kč