Zásadní změny v pracovním právu


16. 10. 2023

V dnešní době se pracovní prostředí mění rychleji než kdy jindy, a s ním i pravidla, která ovlivňují zaměstnance a zaměstnavatele. Poslední novela pracovního práva, která vstoupila v platnost v říjnu, přinesla řadu klíčových změn, jež mají dopad na mzdové účetnictví, práci na dálku a pracovní dobu. Jak se nová pravidla od října 2023 dotknou vašeho pracovního života?

Zásadní změny v pracovním právu

Novinky v pracovním právu: Co zaměstnavatelé potřebují vědět

V poslední době byly schváleny důležité změny v oblasti pracovního práva, které mohou významně ovlivnit mzdové účetnictví a pracovní vztahy v České republice. Nová pravidla, která nabývají účinnosti od 1. října 2023, přinášejí klíčové inovace týkající se práce na dálku, Dohod o provedení práce (DPP) a Dohod o pracovní činnosti (DPČ).

Jednou z největších změn je nový přístup k práci na dálku. Novela zavádí povinnost uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku se všemi zaměstnanci, kteří již na dálku pracují, a to do 1. listopadu 2023. Tato dohoda bude klíčová pro výpočet superhrubé mzdy a odvodů ze mzdy zaměstnanců.

Pracovní dohody pod lupou: Zlepšení pracovních podmínek a work-life balance pro zaměstnance

Další důležitou změnou je nová práva zaměstnanců na DPP a DPČ. Zaměstnavatelé budou povinni poskytnout zaměstnancům informace o všech relevantních aspektech pracovního vztahu, včetně náhrady mzdy za nemoc a výpočtu mzdy. Tato opatření mají zajišťovat transparentnost v mzdovém účetnictví a pomáhat zaměstnavatelům i zaměstnancům při výpočtu mzdy a odvodů.

Další klíčovou oblastí novely jsou změny v Dohodách o provedení práce (DPP) a Dohodách o pracovní činnosti (DPČ). Zaměstnavatelé budou povinni rozvrhnout pracovní dobu písemně a poskytnout zaměstnancům včasné informace o začátku směny. Toto opatření má zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a zajistit jim lepší work-life balance.

Co je work-life balance

Work-life balance, neboli rovnováha mezi pracovním životem a osobním životem, znamená udržení zdravého poměru mezi pracovními povinnostmi a časem, který věnujeme rodině, volnočasovým aktivitám a osobnímu odpočinku. Je to snaha najít střední cestu mezi pracovními povinnostmi a kvalitním životem mimo práci. Důležité je, aby zaměstnanci neměli pocit, že jsou přetěžováni a měli dostatek času na odpočinek, relaxaci a společné chvíle s rodinou a přáteli. Tato rovnováha je důležitá pro duševní a fyzické zdraví.

Transparentní mzdy a spravedlivé odvody: Nová práva a povinnosti v práci a mzdovém účetnictví

Změny v pracovním právu rovněž ovlivní odvody ze mzdy. Zaměstnavatelé budou povinni informovat zaměstnance o jejich odvodech a poskytnout jim podrobné informace o způsobu výpočtu mzdy. Tyto informace jsou důležité pro mzdovou účetní praxi a zajištění správného výpočtu.

Celkově lze říci, že nová práva a povinnosti přinesená touto novelou mají za cíl zvýšit transparentnost a ochranu zaměstnanců v oblasti pracovních vztahů. Zaměstnavatelé by měli pečlivě sledovat tyto změny a zajistit, aby byla jejich mzdová účetnictví v souladu s novými právními předpisy.

Pro více informací o těchto nových pravidlech a pomoc s mzdovým účetnictvím v Praze, neváhejte kontaktovat naše odborníky.