Novinky ve mzdách od ledna 2024


19. 12. 2023

Změny ve mzdových pravidlech od roku 2024. Podívejte se, jak se změny v daňových a mzdových předpisech dotknou vašeho pracovního života. Přinášíme vám přehled klíčových novinek.

Novinky ve mzdách od ledna 2024

Příjmy z dohod o provedení práce (DPP)

Odborná veřejnost mluví o potřebě zrušit novelizaci, která měla sčítat příjmy z DPP. Ideální stav bude, aby správa sociálního zabezpečení smlouvy evidovala a finanční úřad data zpracuje a předpřipraví daňové podání (DPFO) na základě těchto údajů. Odpadlo by tak roční zúčtování daní.

Slevy na dani

 • omezení slevy na manželku - slevu je možné uplatňovat jen do 3 let věku dítěte a příjmem nižším než 68 000 Kč
 • ruší se sleva na studenta
 • omezení školkovného - nově už jen u jednoho poplatníka a je možné si domluvit poměr odpočtu mezi manžely
 • zrušení odpočtu na zkoušky pří dalším vzdělávání a příspěvků na odbory
 • služební vozidla pro soukromé účely - zde nově pozor na tři skupiny vozidel a výše přidanění
  • bezemisní, nízkoemisní a klasická jako dosud – přidaňuje se cena vozidla, které bylo používáno v poslední den v měsíci
 • nová podmínka u penzijního a životního pojištění pro získání slevy na dani: 120 + 60, tj. pojištění nelze zrušit dříve než po 120 měsících a až od 60 let věku, jinak budou získané slevy zpětně dodaněny.

Stravování

 • Ruší se pravidlo pro daňově uznatelný náklad 45 % ku 55 %
 • Nově platí, že maximálně uznatelný náklad bude 107,10 Kč (toto vychází z roku 2023). Na rok 2024 to bude jiná částka – předpoklad je 112 Kč
 • V případě, že zaměstnanec dostane stravenku, ale po 30 minutách výkonu práce odejde k lékaři a dostane DPN (dočasná pracovní neschopnost), tak celou stravenku musí zaměstnavatel zdanit = uvést jako naturální požitek ve mzdě, aby to bylo daňově uznatelné.
 • Osvobozené a zdaněné stravování musí být vedeno na mzdovém listě

Benefity

 • U poskytovaných benefitů je nutné překontrolovat smlouvy – například Multisportky.
 • V případě Cafeterií nevyčerpané body v roce 2023 už od roku 2024 budou spadat do limitu, který je osvobozený. Částka osvobození je 21 983 Kč.
 • Po překročení této částky se bude vše zdaňovat ve mzdě jako naturální požitek
 • Přechodné ubytování – příspěvek na ubytování – je zcela zrušeno.
 • Je nutné celý rok 2023 projít a vše zdanit.

Whistleblowing

(z angličtiny – pískání na píšťalku)

Každá firma, která spadá pod zákon proti praní špinavých peněz (Anti Money Laundering, zkr. AML) je povinna mít osobu, na kterou se může anonymně obracet oznamovatel porušení tohoto zákona, tzv. whistleblower.

Pro ochranu oznamovatelů je tedy nutné mít ve firmě kontaktní osobu, který má samostatný, nikomu jinému nepřístupný email a telefon a ve firmě řeší podněty od zaměstnanců, kteří upozorní na porušení AML zákona (nekalé jednání, podvodné jednání apod.)

Pokud této osobě bude sděleno protiprávní jednání, musí to řešit a v žádném případě nesmí sdělovat informace nikomu dalšímu z firmy – pokud by se zjistilo, že tyto informace vypouští ven, může být tato kontaktní osoba trestně stíhána.

Pokud se kontaktní osoba dozví, že někdo dělá něco protiprávně – může jít jen za osobou, která se tohoto  dopouští a s tou to vyřešit. V případě, že na to nebude stačit, musí upozornit úřady nebo policii. Kontaktní osoba pro oznamovatele (whistleblowery) nemusí být kolega ve firmě, může to být osoba z venku, ale na internetu firmy musí být zveřejněný email a telefon této kontaktní osoby a všichni ve firmě musí vědět, že se na tuto kontaktní osobu mohou obracet.

Koho se AML zákon s whistleblowery týká?

Zajištění kontaktní osoby pro ochranu oznamovatelů (whistleblowerů) je povinné například pro:

 • banky
 • finanční instituce
 • pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele
 • provozovatele hazardních her
 • realitní kanceláře
 • advokátní kanceláře
 • účetní kanceláře

Dovolená u DPP

 • Je nutné pevné rozvržení pracovní doby – z toho se pak vychází při výpočtu dovolené
 • Rozvrh směn se dělá například na měsíc, kvartál nebo celý rok. Rozvrh na celý rok není povinný.
 • Je nutné uvádět i vyrovnávací období ve smlouvě 25 nebo 52 týdnů
 • Při sjednání DPP na celý rok s hodinovou mzdou 500 Kč/hodina a rozsahem práce 20 hodin měsíčně (což se děje často) jde o diskriminaci lidí na HPP. Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr nemají takovou hodinovou sazbu a toto jednání bude přísně kontrolovat úřad práce.
 • Plánovat směny je nutné tak, kdy zaměstnance potřebujeme – pokud by rozvrh nebyl stanoven, tak jde o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy při tzv. “překážkách na straně zaměstnavatele”.
 • Pokud bude DPP trvat delší dobu, může zaměstnanec po uplynutí 180 dnů trvání smlouvy požádat o zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Pokud nebude chtít firma zaměstnance přijmout na HPP, tak to zamítnutí musí “neprůstřelně” zdůvodnit.
 • Pro účely výpočtu nároku na dovolenou u DPP a DPČ se ze zákona počítá týdenní úvazek 20 hodin týdně.

2 pravidla kdy nárok na dovolenou nevzniká

 1. zaměstnanec neodpracuje více jak 80 hodin
 2. pokud neodpracuje více jak 4 týdny

 

DPP a DPČ na sebe bezprostředně navazující se pro účely výpočtu dovolené sčítají.

Obecný vzorec pro výpočet dovolené dohodářů

 • Odpracovaná doba / týdenní pracovní doba (20h) = počet týdnů (zaokrouhlíme dolů (TPD))
 • Počet odpracovaných celých násobků TPD/52 x 20 x výměra dovolené pro HPP

300/20 = 15

15/52 x 20 x 4 =23,076 což zaokrouhlíme na 24 hodin nároku dovolené (při výměře 4 týdnů)

15/52 x 20 x 5 = 28,846 což je 29 hodin nároku dovolené (při výměře 5 týdnů)

 

Příklad výpočtu nároku na dovolenou pro DPP 

 • DPP uzavřená od 1.3.2024 - 31.12.2024
 • Zaměstnavatel na HPP poskytuje dovolenou ve výměře 5 týdnů
 • Odpracováno za březen a duben v součtu 74 hodin
 • Dále odpracováno v říjnu a listopadu 69 hodin

Celkem odpracování 143 hodin (74 + 69). Toto se rovná 7 násobku celých fiktivních týdenních pracovních dob (143/20).

Nárok tedy bude: 7/52 x 20 x 5 = 13,462 – zaokrouhleno na 14 hodin

 

Všeobecně můžeme říct, že pokud neznáme rozpis směn a skutečný počet odpracovaných hodin, nemůžeme spočítat nárok na dovolenou.

 

Pro více informací o těchto nových pravidlech a pomoc s mzdovým účetnictvím, neváhejte kontaktovat naše odborníky.