Jak probíhá proces vedení účetnictví?


13. 2. 2024

Vedení účetních záznamů je nezbytnou součástí každého podnikání. Ať už se jedná o malou firmu nebo velkou korporaci, správně účtovat je klíčem k finanční stabilitě, daňové optimalizaci a strategickému růstu. Proto je důležité vybrat si spolehlivého a profesionálního partnera, který vám zajistí kvalitní a transparentní služby.

Jak probíhá proces vedení účetnictví?

Pokud hledáte účetní kancelář v Praze, která vám nabídne nejen odbornost a zkušenost, ale také osobní a individuální přístup, jste na správném místě. Naše účetní kancelář PRODIMO vám poskytne komplexní a efektivní proces, který zahrnuje následující služby:

Poradenství a plánování

Než začneme s vedením účetnictví, provedeme s vámi důkladnou konzultaci, abychom pochopili vaše podnikatelské cíle, potřeby a specifika. Na základě toho vám navrhneme nejvhodnější účetní postupy, strategie a případné další doplňkové služby, které budou odpovídat vašemu typu podnikání, velikosti firmy, odvětví a daňové situaci.

Sběr účetních dat

Abychom mohli vést vaše účetní záznamy správně a přesně, potřebujeme shromáždit a zpracovat všechny relevantní údaje, které se týkají vašich finančních operací. Na základě vámi dodaných podkladů a dat se postaráme o správné zaúčtování a následnou archivaci všech potřebných dokladů, jako jsou faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, smlouvy, mzdy, daně a další.

Vedení účetnictví a účetních záznamů

Na základě vámi dodaných dat vytváříme profesionální účetní záznamy, které jsou v souladu s platnými účetními předpisy a zákony. Využíváme moderní účetní software, který nám umožňuje účtovat rychle, efektivně a bezpečně. S našimi odborníky zůstáváte vždy v obraze.

Analýza a zprávy

Důležitou součástí procesu vedení účetnictví je jeho analýza. Na základě účetních záznamů pro vás umíme připravit podrobnou analýzu vašich finančních ukazatelů, jako jsou tržby, náklady a zisk. Na základě této analýzy vám poskytneme i další výkazy, které jsou potřeba např. pro banky, statistický úřad a další. Dle potřeby připravíme i výkazy o peněžních tocích – cash flow.

Kontinuální podpora a optimalizace

Náš vztah s vámi nekončí po odevzdání zpráv nebo odevzdání daňového přiznání. Poskytujeme vám kontinuální podporu a spolupracujeme s vámi na neustálém zlepšování a optimalizaci vašeho účetnictví. Nabízíme vám také další služby, jako jsou daňové poradenství, audit, finanční plánování, vedení mzdové agendy a další.

S naší účetní kanceláří máte jistotu, že doklady jsou ve zkušených rukou profesionálů, neprošvihnete žádný daňový termín a vaše podnikání je na správné cestě k úspěchu.