Informace k dohodám o provedení práce (DPP)


13. 11. 2023

S novými právními změnami od 1. října 2023 přichází několik klíčových úprav v oblasti dohod o provedení práce (DPP). Prostřednictvím této novely se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkají s novými podmínkami a povinnostmi.

Informace k dohodám o provedení práce (DPP)

Obecná ustanovení

  • Omezení pracovní doby: Rozsah práce vykonávané na základě DPP nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce. Do této hodnoty se započítává i doba práce vykonaná pro stejného zaměstnavatele na základě jiné DPP.
  • Obsah dohody: DPP musí obsahovat sjednanou dobu od … do …, definici funkce, místo výkonu práce a harmonogram směn. Dohoda musí být písemná a na dobu určitou, která nesmí přesahovat jeden kalendářní rok.
  • Odměňování: Platba probíhá za hodinu práce, a to bez možnosti měsíční odměny. Příplatky za práci v noci, o víkendech a ve svátky nejsou automaticky zahrnuty, musí být v dohodě explicitně uvedeny.
  • Přestávky: Při práci nad 6 hodin musí být poskytnuty přestávky na odpočinek.

Informační povinnost

  • Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o místě výkonu práce, délce dovolené, zkušební době, výpovědní lhůtě, pracovní době včetně přestávek, mzdě a platu.

Tyto změny nás všechny zasáhnou a je důležité být připraveni na nové povinnosti a postupy. Sledujte naše budoucí články pro další aktualizace a informace o těchto nových pravidlech.